TAJAAN: BAHAGIAN PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN PROJEK KKLW NEGERI PERAK

TARIKH MELAPOR DIRI: 15 JUN 2015

KURSUS: SIJIL JURUTEKNIK AUTOMOTIF

JUMLAH PELATIH: 11 ORANG