PELATIH JAKOA

TAJAAN: JABATAN KEMAJUAN ORANG ASLI (JAKOA)

TARIKH MELAPOR DIRI: 01 JULAI 2017

TEMPOH KURSUS: 4 BULAN

KURSUS: SIJIL PEMBUAT PAKAIAN TAHAP 1 (SKM)

JUMLAH PELATIH: 45 ORANG